Kontakty | Mój EMAK | Mapa | Szukaj RSS

Etyka

"Dostawca, który nie uwzględnia etycznych i środowiskowych uwarunkowań, nie jest dobrym dostawcą. Nie szukamy produktu, który kosztuje mniej, ale produktu, który daje największą wartość” – Fausto Bellamico (CEO, General Manager).
 
 
Odpowiedzialność Społeczna Firmy wyraża się w chęci mierzenia, zarządzania i integrowania ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wpływu działalności przedsiębiorstwa i bycia przez nie przewidywalnym dla wszystkich podmiotów z nim związanym (pracowników, dostawców, dystrybutorów i społeczności, itd.) To zobowiązanie nie ogranicza się do wypełniania statutowych obowiązków, ale przekłada się na realną działalności na polu inwestowania w kapitał ludzki, relacje z pracownikami i kooperantami oraz w zrównoważony rozwój. Spośród wielu narzędzi, którymi mogą posługiwać się przedsiębiorstwa dla wdrażania programów Społecznej Odpowiedzialności, Emak zdecydował się wprowadzić procedury niezbędne dla otrzymania Certyfikatu SA 8000 Social Accountability Certification oraz ISO 14000 Certyfikatu Środowiskowego.
 
Certyfikat SA 8000 ustanawia najbardziej upowszechniony i uznawany na arenie międzynarodowej standard, za pomocą którego organizacje poświadczają posługiwanie się kodeksem etycznym w swoich procesach produkcyjnych i pośrednio w łańcuchu dostaw i dystrybucji. Norma ta opiera się na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, przy jednoczesnym przestrzeganiu szeregu wymagań odnoszących się do: pracy dzieci, pracy przymuszonej, zdrowia i bezpieczeństwa, społecznej dyskryminacji, ogólnych warunków pracy. Certyfikat SA 8000 oznacza dla firmy Emak podjęcie zobowiązania w stosunku do pracowników i społeczeństwa, włączając w ten pozytywny obieg dostawców i konsumentów, poszanowania praw człowieka oraz ochrony konsumentów i inwestorów. Emak kompleksowo wdroży Certyfikat Sa 8000 w ciągu pierwszych kilku miesięcy roku 2007. Więcej informacji do uzyskania po skontaktowaniu się z pracownikiem d/s Odpowiedzialności Społecznej pod adresem elektronicznym rga@emak.it.
 
Certyfikat Środowiskowy ISO 14000 jest  dobrowolnie wprowadzoną procedurą, dzięki której organizacje mogą poprawić zarządzanie w dziedzinie środowiska związanego z ich działalnością, co ma przełożenie na zapobieganie zanieczyszczeniom i ochronę zasobów naturalnych. Dający się zastosować w każdej organizacji na świecie standard to „najlepsza praktyka” w zakresie ochrony środowiska i dostarczanie instrumentów właściwego zarządzania organizacjami pod kątem kontrolowania wpływu na środowisko. Emak ukończył proces certyfikacji i otrzymał certyfikat ISO 14000 w październiku 2006. Więcej informacji do uzyskania po skontaktowaniu się z pracownikiem d/s Zarządzania Środowiskowego pod adresem elektronicznym rga@emak.it.
© 1996-2018 Victus Emak Sp.z o.o. - Member of Emak Group
ul. Karpia 37, 61-619 POZNAŃ - Tel. +48 (061) 823 83 69 - Fax +48 (061) 820 51 39
| legal notes | credits | biuro@victus.pl | all right reserved |