Kontakty | Mój EMAK | Mapa | Szukaj RSS
home » grupa

Grupa

Emak. Innowacje i doskonałość to podstawa
 
 
Centrum projektowo-techniczne Grupy znajduje się w Bagnolo in Piano, a powstałe w nim projekty i rozwiązania są rozpowszechniane na pięciu kontynentach. Podstawą strategii Grupy Emak jest obecność wśród wiodących producentów sprzętu ogrodniczego i leśnego w Europie. Fundament ten motywuje i prowadzi firmę Emak do wzrostu jej rangi na arenie międzynarodowej – nie mniejsze znaczenie mają zdolności zarządzania oraz błyskotliwa analiza sytuacji rynkowej obecnych liderów Grupy.

Gotowość do podjęcia wyzwań nowego rynku

Odwaga, entuzjazm, pasja, chęć udoskonalania. Cechy te zainspirowały kilku przedsiębiorczych wizjonerów przemysłu maszynowego w latach 60-tych do stworzenia czegoś oryginalnego, co dziś kryje się pod nazwą Emak. Czerpiąc ze swej historii, Emak podjął się realizacji nowych wyzwań i ambitnych celów, wybiegających w przyszłość. Połączenie potencjału firm Oleo-Mac oraz Efco oraz sprawnego zarządzania wykwalifikowanych pracowników przyniosło firmie wiele sukcesów na polu podnoszenia jakości oraz budowania pozycji lidera na rynku światowym.

Duża międzynarodowa grupa

Emak to firma zakorzeniona w znanym z przedsiębiorczości mieszkańców regionie Emilia, która nieustannie spogląda w przyszłość. Dzięki temu firma jest obecnie gotowa sprostać wyzwaniom rynku globalnego i jednocześnie  sprawdzić swoje możliwości na polu silnej międzynarodowej konkurencji. Również w nowej, bardziej wymagającej rzeczywistości, nasze przewodnie hasło pozostało niezmienione, wciąż dążymy do maksymalizacji jakości. Opieranie się na tej koncepcji to  przekonanie, że sukces i dobra kondycja firmy wynika nie tylko z poziomu sprzedaży i zysków, ale przede wszystkim zależy od polityki prowadzonej we wszystkich aspektach jej działalności: począwszy od inteligentnego i twórczego wykorzystania kapitału ludzkiego. Proces konsolidacji firmy został przeprowadzony na podstawie kompleksowego biznes planu, który ma za zadanie udoskonalić proces produkcji, sieć sprzedaży i strategię marketingową. Nabycie ważnych firm przemysłowych i handlowych,  wejście na giełdę w Mediolanie, technologiczne partnerstwo w dużymi wielonarodowymi koncernami oraz rola okrętu flagowego w Grupie Yama to  elementy rozwoju, które stanowią mocny dowód na  innowacyjność firmy oraz gotowość do skoncentrowania się na nowych możliwościach jakie pojawiają się na rynku.

Gotowi dzisiaj na wyzwania jutra

“Przewidywanie i rozwijanie oczekiwań klientów”.
 
Satysfakcja klientów to baza przyjętej przez Emak strategii. Żeby osiągnąć powyższy cel firma kieruje się następującymi wytycznymi:
innowacyjność produktów, stałe doskonalenie jakości usług, konkurencyjność.
 
Innowacyjność i  właściwy sposób interpretacji szybkiego rozwoju w zakresie technologii, regulacji i standardów pozwalają wyprzedzać potrzeby konsumentów    
Należy też wspomnieć o innym kamieniu węgielnym misji firmy Emak, którym jest tworzenie dodatkowej wartości dla wszystkich podmiotów realnie powiązanych z firmą (udziałowcy, pracownicy, dostawcy, dystrybutorzy, społeczne i ekonomiczne związki kooperujące z firmą). Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest ciągłe rozszerzanie działalności, wzmacnianie obecności firmy na rynkach międzynarodowych, zwiększanie wydajności organizacyjnej oraz optymalizacja zasobów firmy.
 
Na tych strategicznych obszarach firma Emak będzie koncentrować swoje inwestycje w najbliższych latach. Chcąc zapewnić sobie pełny i efektywny rozwój, firma opiera się obecnie na silnej, dobrze skonstruowanej strukturze organizacyjnej, bazującej na zarządzaniu systemowym i procesowym.
© 1996-2018 Victus Emak Sp.z o.o. - Member of Emak Group
ul. Karpia 37, 61-619 POZNAŃ - Tel. +48 (061) 823 83 69 - Fax +48 (061) 820 51 39
| legal notes | credits | biuro@victus.pl | all right reserved |